HISTORIA MEBLARSTWA

krzesloLudzie wcześniej potrzebowali budynków niż mebli i dlatego historia meblarstwa jest krótsza niż historia architektury, ale za to trochę bardziej pogmatwana.

Nie dlatego jednak, żeby była bardziej skomplikowana, bo jest ona tak samo złożona i tak samo prosta, jak historie wszystkich sztuk użytkowych, ale dlatego, że - jeśli chce się ją trochę lepiej poznać - trzeba się trochę orientować w historii kilku narodów. Trzeba, bo w terminologii historyczno-meblarskiej jest wiele odniesień albo do władców rządzących w poszczególnych krajach i epokach, albo do historii ludzi wędrujących między kontynentami i przenoszących ze sobą tradycje, które w nowych ojczyznach często okazywały się trwalsze niż w starych. Ponieważ temat jest pasjonujący, bardzo szybko nabywa się biegłości w kojarzeniu empiru z Regencją i stylem federalnym i odróżnianiu Chippendale`a od Hepplewhithe`a i Sheratona.

Terminologia historyczno-meblarska obejmuje cztery tematy: style meblarskie, rodzaje mebli, elementy i konstrukcję mebli oraz techniki wykończeniowe i zdobnicze. O ile nazewnictwo stylów - różne w zależności od języka i kultury - można uporządkować i opanować dość łatwo, to w języku polskim nie ma nazw wielu rodzajów mebli. Bierze się to prawdopodobnie z faktu, że w epokach historycznych, w których nowe rodzaje mebli powstawały, Polacy, których stać było na ich kupienie mówili i pisali w językach obcych (np. w Puławach mówiono po francusku), a potem nie było już na własne nazewnictwo zapotrzebowania.

Tego problemu nie da się rozwiązać w prosty sposób, dlatego w naszej historii dość często używane są nazwy obcojęzyczne. Jeśli ktoś zna właściwy zamiennik - proszę o sugestie.

Odrębnym problemem jest nazewnictwo stylów meblarskich.

Źródło: